Begin  -  Meer informatie  -  Zoeken  -  Downloads  -  Links
Lening  -  Hypotheek  -   Sparen  -  BKR-Krediet  -  Verzekering  -  Pensioen


Een BKR notering en toch nog krediet?

Geld lenen met een BKR codering is niet gemakkelijk. Sommige banken geven geen hypotheek of lening indien u een BKR registratie heeft. Gelukkig zijn er tegenwoordig partijen op internet waar u ook met BKR registratie snel een lening kunt afsluiten en waar u uw maximum krediet snel kunt berekenen. Misschien wilt eerst uw dure leningen omzetten om uw limiet te verhogen. Shop daarom altijd verder en bekijk verschillende aanbieders.

Ook een BKR-Krediet zoekt u via SnelAfsluiten.nl
Wilt u meer zaken snel afsluiten? Kijk dan ook hier:
   - Snel een lening afsluiten?
   - De meest voordelige hypotheek?
   - Sparen met de hoogste rente?
   - Krediet met een BKR-Notering?
   - Een goedkope verzekering?
   - Een goed pensioen?

Makkelijker lenen ondanks BKR registratie

Het aantal personen met BKR registratie is de laatste tijd toegenomen. Zo'n 600.000 mensen hebben momenteel een negatieve registratie. Aan de ene kant is het steeds makkelijker geworden om geld te lenen terwijl aan de andere kant men vaker niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Hoe vaak komt het niet voor dat de telefoonrekening hoger uitkomt dan verwacht of dat een rekening tussen de andere post vermist wordt? Kopen op afbetaling is heel gemakkelijk en pas achteraf blijkt dat de rente toch duurder uitkomt dan gedacht. 0ok scheiding, verlies van partner, ontslag of ziekte kan ernstige financiële gevolgen hebben.

Een aantal hypotheekverstrekkers heeft zich opgeworpen voor mensen in moeilijker financiële omstandigheden. Aanbieder ELQ begon in 2004. Sparck (actief sinds 2006) geeft momenteel geen nieuwe hypotheken uit maar verwijst naar BKR Direct. Deze partijen bieden hypotheken aan mensen met een variabel inkomen en aan mensen met een negatieve BKR registratie. Omdat dergelijke leningen een hoger risico kennen, staat daar wel een hogere hypotheekrente tegenover. De renteopslag loopt van een half tot vier procent.
Ook voor een persoonlijke lening hoeft het BKR geen onoverkomelijk obstakel te zijn. Onlangs is Boober opgericht als bemiddelaar in kredieten. Na eerdere weerstand bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) mag deze partij sinds augustus 2007 toch als bemiddelaar optreden.

ELQ hypotheken

ELQ Hypotheken is de eerste gespecialiseerde geldverstrekker in Nederland die zich richt op mensen met bijzondere kredietsituaties of een variabel inkomen. Zoals mensen met BKR-codering(en) en startende ondernemers, maar ook op freelancers, zelfstandigen, werknemers met een tijdelijk contract, gedetacheerden en uitzendkrachten.

BKR Direct

BKR Direct verzorgt hypotheken voor mensen die bij een gewone bank geen hypotheek krijgen vanwege hun kredietverleden of wisselende inkomen. Heeft u een of meer BKR-codering(en)? Werkt u als freelancer of oproepkracht, of bent u net begonnen met een eigen zaak? BKR Direct kijkt naar de betaalbaarheid van uw hypotheek in de toekomst en beoordeelt u niet op uw verleden.

Boober leningen

Boober is een online marktplaats waar consumenten geld kunnen lenen en uitlenen zonder tussenkomst van de bank. De rente komt tot stand door vraag en aanbod, waardoor er voor leners en uitleners gunstiger rentes ontstaan dan bij de bank. Boober toetst de lener op kredietwaardigheid en kent een credit-rating toe. Op basis van deze rating kunnen uitleners vervolgens zelf beslissen of de door de lener geboden rente acceptabel is. Om het risico te spreiden moeten investeerders hun inleg verdelen over aan minimaal 10 verschillende leners.Zelf verder zoeken

Google

Meer over BKR-krediet

Lening

Een lening is geld dat door een persoon of instelling aan een andere persoon of instelling wordt verstrekt. De bedoeling is dat het geld op termijn wordt terugbetaald (afgelost). Leningen worden meestal verstrekt door banken. Banken hebben de beschikking over geld dat door anderen bij hun in bewaring gegeven is. Die personen willen daar graag rente over ontvangen. De bank kan die rente vergoeden als de bank rendement op het in bewaring gegeven geld kan bereiken. Dit kan de bank doen door het geld te beleggen, of door het uit te lenen.

Er bestaan verschillende soorten leningen:
 • hypotheek. De bank leent het geld aan iemand die een huis koopt. Die persoon betaalt rente aan de bank. Als onderpand dient het huis.
 • persoonlijke lening. Een lening aan een persoon om andere zaken dan een woning aan te schaffen. Omdat het risico hiervoor groter is, zal de rente over een persoonlijke lening hoger zijn dan de hypotheekrente.
Indien een kleine lening tussen twee vrienden of familieleden wordt afgesloten, zal er over het algemeen geen rente betaald worden. Bij grote bedragen zal dat echter in veel gevallen wel gebeuren.

Krediet

Een krediet is een zeker kapitaal (meestal geld) dat aan iemand is verstrekt maar waar op een zekere termijn een dienst of terugbetaling voor verschuldigd is.

In Nederland registreert het Bureau Krediet Registratie de kredietwaardigheid van aanvragers van een krediet.

Rente

Rente of int(e)rest is een vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld. Een bekende vorm rente is de rente die consumenten ontvangen of betalen op een rekening bij een bank.

De hoogte van de rente heeft direct invloed op de economie van een land. Is de rente hoog, dan zullen bedrijven minder geld lenen om te investeren. Is de rente laag, dan wordt het voor bedrijven makkelijker om te investeren. Door een renteverlaging wordt de economie dus gestimuleerd.

Om een einde te maken aan woeker zijn er in de loop der jaren veel wetten ingevoerd. Een vrij recente wet is de Wet Consumenten Krediet (WCK). In de WCK is een maximale rentevoet vastgesteld. Deze is gelijk aan de 'gewone' wettelijke rente vermeerderd met 17%. Over het algemeen voeren de banken die rechtstreeks kredieten verlenen een veel lager percentage. Banken zijn verplicht om naast de feitelijke rente ook de effectieve rente te vermelden.

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt van elke Nederlander met een krediet een dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het gaat om onder anderen leningen, creditcards en debet-standen op betaalrekeningen van ongeveer de helft van de bevolking. De bedoeling van deze administratie is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Daartoe worden gegevens geadministreerd als alle lopende leningen en het aflosgedrag.

Het BKR stelt dat het bijdraagt aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem, door consumenten te beschermen tegen overkreditering (teveel lenen). Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten bij het BKR geregistreerd. Gegevens over een lening worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het contract. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij de lener zijn termijnen niet betaalt.

Het BKR werd in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en financiŽle dienstverleners. Er werken ongeveer 100 medewerkers op het kantoor in Tiel. Er zijn anno 2003 circa 250 aangesloten instellingen. Elke instelling met een bankvergunning is wettelijk verplicht aangesloten bij de BKR. Het zijn echter niet alleen banken die zijn aangesloten, ook postorder-bedrijven en leasemaatschappijen zijn aangesloten. Deze laatsten registreren doorgaans echter alleen wanneer er achterstanden ontstaan.

De banken vragen van iedereen die een lening aanvraagt gegevens op bij het BKR. Het BKR oordeelt niet zelf, maar stelt slechts de gegevens ter beschikking aan de bank. Het BKR behandelt ongeveer 15 miljoen aanvragen per jaar. De BKR brengt de aangesloten instellingen 42 eurocent per aanvraag in rekening. Van die inkomsten bedruipt de organisatie zich.

Geregistreerd worden kredieten met een miminale looptijd van 3 maanden, die zijn verleend aan een natuurlijke persoon (inclusief bijvoorbeeld ondernemers met een eenmanszaak), en die tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens liggen. De geregistreerde kredietgegevens zijn:
 • De hoogte van het krediet
 • Het moment waarop het krediet ontstond
 • De voorziene laatste aflossingsmaand
 • De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand
 • De kredietsoort
 • Eventuele bijzonderheden in de aflossing van het krediet
Het register bevat naast de kredietgegevens slechts de volgende persoonsgegevens:
 • Achternaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
Zaken als inkomen, huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf staan niet geregistreerd. Ook studiefinancieringen van de Informatie Beheer Groep worden niet door het BKR geregistreerd, hoewel het huidige kabinet wel plannen heeft voor dit laatste (medio 2004).

De consument kan inzage vragen in zijn dossier en zonodig een verzoek indienen om deze te laten corrigeren. Daarnaast kan hij navragen welke instellingen in de afgelopen 12 maanden zijn dossier hebben opgevraagd. Als zou blijken dat het dossier ten onrechte is opgevraagd dan wordt volgens het BKR een zware boete opgelegd aan de betreffende instelling. Vaak is een afgewezen lening voor de consument aanleiding om inzage te vragen. In 2001 gebeurde dat 52.000 keer.

Deze tekst is gebaseerd op de artikelen Lening en Bureau Krediet Registratie uit de vrije encyclopedie Wikipedia. De inhoud van Wikipedia is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License.
Links

Ook elders op internet is informatie te vinden over geldleningen:

  -  Autoriteit financiële markten
  -  Nibud informatie over lenen
  -  Nationale hypotheek garantie - "Wat kan ik lenen"
  -  Website van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)
  -  Website van de Stichting Bureau Krediet Registratie
  -  Hypotheek verstrekker ELQ
  -  Sparck hypotheken
  -  BKR Direct - specialist in niet-standaard hypotheken
  -  Boober - marktplaats voor leningen voor en door particulieren


Downloads

Onderstaand informatiemateriaal over leningen kunt u hier downloaden (de download opent in een nieuw venster):

  -  Publieksfolder "Gaat u Lenen?" [pdf]
  -  Folder "Geld lenen" [pdf]Meer informatie:   Lening  -  Hypotheek  -   Sparen  -  BKR-Krediet  -  Verzekering  -  Pensioen

© 2005-2024 SnelAfsluiten.nl